pozyczki

PIELĘGNACJA / WYCINKA DRZEW


WYSTAWY i PUBLIKACJE


ZAKŁADANIE OGRODU


REFERENCJE

Perfect Facebook Like Box Sidebar

PIELĘGNACJA, ARBORYSTYKA (Chirurgia drzew)

Pielęgnacja ogrodów

- przycinanie i formowanie

- koszenie trawników

- nawożenie

- pielenie

- chemiczne zwalczanie chwastów

- cięcia pielęgnacyjne i sanitarne

- inne

 

Arborystyka:

 • Całkowita wycinka drzew
 • Pielęgnacja drzew i krzewów
 • Cięcia prześwietlające koronę, cięcia sanitarne, techniczne
 • Usuwanie wad w budowie drzewa
 • Korekcja statyki drzew
 • Redukcja korony drzew
 • Usuwanie przewodnika drzewa
 • Skracanie wysokości drzew
 • Zabezpieczanie rozwidlonych konarów przed rozdarciem 
 • Wycinanie suchych gałęzi
 • Wycinka gałęzi kolidujących z budynkami
 • Usuwanie skutków wichur
Sztuka Projektowania i Zakładania Ogrodów to bogate doświadczenie w pracy na wysokościach gwarantuje wykonanie usługi na najwyższym poziomie.
Cięcia, formowanie i usuwanie drzew wykonują osoby z certyfikatami pozwalającymi na prace wysokościowe.

Chirurgie drzew głównie wykonujemy metodami alpinistycznymi, czyli używając lin, co pozwala nam wykonać prace w każdym terenie i niezależnie od lokalizacji. W szczególności podejmujemy się wycinek w trudnych warunkach, niedostępnych dla podnośników, kolidujących z budynkami, ogrodzeniami, liniami energetycznymi lub telefonicznymi, bądź w jakiś sposób zagrażającymi zdrowiu lub mieniu. Elastyczność, którą daje nam praca na linach, w szczególny sposób pozwala zadbać o stan drzewa, dzięki idealnemu dostępowi do suchych gałęzi i konarów podlegających wycince. Eliminuje to zbędne cięcia gałęzi i umożliwia dotarcie do trudno dostępnych części drzewa.

W każdej sytuacji dobieramy odpowiednią oraz bezpieczną metodę pracy. Drzewa w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań usuwamy po kawałku od korony po korzeń opuszczając ścinane elementy za pomocą lin hamujących na dół. Gwarantuje to bezpieczeństwo terenu znajdującego się pod drzewem.

W wyjątkowych przypadkach stosujemy również wycinkę z podnośnika.

 

arborystyka1
arborystyka
arborystyka
wycinka drzew
arborystyka
arborystyka