PIELĘGNACJA / WYCINKA DRZEW


WYSTAWY i PUBLIKACJE


ZAKŁADANIE OGRODU


REFERENCJE

Perfect Facebook Like Box Sidebar

INWENTARYZACJA

Sztuka Projektowania i Zakładania Ogrodów wykonuje inwentaryzacje dendrologiczne.

Podczas prac dokonujemy pomiarów lokalizacji drzew i krzewów oraz nanosimy je na podkład sytuacyjny.Inwentaryzacja zawiera wykaz istniejących drzew i krzewów w formie tabeli (nazwa polska i łacińska). Do każdej rośliny przypisana forma występowania roślin (soliter, grupa, szpaler), pierśnica (średnicę pnia na wysokości 1,30m), średnica korony, szacunkowa wysokość, powierzchnia krzewów (w m2), uwagi odnośnie stanu istniejącego (stan zdrowia, ubytki).