pozyczka online

PIELĘGNACJA / WYCINKA DRZEW


WYSTAWY i PUBLIKACJE


ZAKŁADANIE OGRODU


REFERENCJE

Perfect Facebook Like Box Sidebar

KURS PROJEKTOWANIA OGRODÓW

Dla kogo jest kurs:
Jest to kurs skierowany do osób , które chcą zostać projektantami ogrodów. Zajęcia warsztatowe pomogą uczestnikom wypracować własny styl i rozwinąć umiejętność prezentowania swoich pomysłów.
Tytuł projektanta ogrodów:
daje możliwość otworzenia własnej działalności gospodarczej , podjęcia pracy na stanowisku projektanta zieleni we wszelkiego rodzaju firmach oraz znalezienia pracy jako doradca klienta w centrach ogrodniczych.
 
Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymują certyfikat PROJEKTANTA OGRODÓW
 
Tematyka zajęć:
 • ogród (podstawowe pojęcia, teoria wnętrz, jednostka przestrzenna, powiązania przestrzenne z otoczeniem)
 • etapy tworzenia projektu (etap I – wstępny, etap II – projekt koncepcyjny, etap III –projekt realizacyjny)
 • prezentacja pomysłu na papierze (skala, symbole graficzne)
 • język projektowania– treść i forma przekazu (rzut poziomy, rzut pionowy, widok, rzut aksonometryczny, perspektywa, makieta)
 • kompozycja(pojęcie, rodzaje kompozycji)
 • zasady kształtowania ogrodów(elementy kompozycji: linia, płaszczyzna, bryła)
 • schemat funkcjonalno-przestrzenny (analiza przestrzeni i podział ogrodu ze względu na funkcje)
 • nauka rysowania przekrojów, widoków
 • nauka rysowania projektów 
 • inwentaryzacja 
 • komunikacja(budowanie relacji z klientem)
 • Sprzedaż projektu (odczytywanie potrzeb i oczekiwań klienta, prezentacja siebie i swojego dorobku, komunikacja z klientem)
 • formalnoprawne aspekty świadczenia usług projektowych
 • tworzenie kosztorysów
 
 
NAJBLIŻSZE TERMINY: 
 
Kursy grupowe
termin: październik/listopad
Ilość zajęć: 54 h (kurs trwa przez 5 weekendów)
Cena: 900 zł netto
zapisy przez cały rok
 
Kursy indywidualne
Termin: cały rok (dokładny termin ustalany indywidualnie)
Ilość zajęć: 23 h
Cena: 70 zł/h
 
Zgłoszenie na kurs: